Browse By

Didaktične igrače glede na otrokovo starost

Otrok se začne razvijati ter pridobivati znanje in različne spretnosti zelo zgodaj. Zato morajo starši skrbno premisliti, kako bodo usmerjali razvoj svojega otroka v procesu učenja različnih veščin. Najmlajši se lahko veliko naučijo, če so ustrezno motivirani, za kar so odgovorni njihovi starši. Ti jim lahko omogočijo pridobivanje znanja in različnih sposobnosti prek igre, tako da jim priskrbijo ustrezne didaktične igrače. Pri izbiri didaktičnih igrač morajo starši upoštevati otrokovo starost. Zavedati se morajo, da so didaktične igrače za dvoletnika drugačne od igrač za starejše ali mlajše otroke. Skratka, ponuditi jim morajo igrače, primerne za njihovo starostno skupino, kajti ob preveč preprosti igrači se bo otrok dolgočasil, ne bo razvojno napredoval, prezahtevna igrača pa mu ne bo zanimiva. Izbrati je treba igračo, ki je nekoliko zahtevnejša od predhodne, saj bo takšna igrača spodbudila otrokov razvoj.

didaktične igrače za dvoletnika

Primerne didaktične igrače za dvoletnika

Za otroke, stare dve leti, so primerne domiselne didaktične igrače, s katerimi otrok spoznava prve številke in črke. Zanje so na voljo tudi različne pobarvanke, ki otroku omogočajo, da se uči barv in likovno ustvarja. Primerne so tudi mnoge glasbene igrače, ki pri otroku spodbujajo veselje do glasbe, ga motivirajo za petje in preprosto ritmično gibanje. Otroci pri dveh letih se razveselijo tudi figuric, magnetov in nalepk, prek katerih spoznavajo različne predmete, na primer živali in vozila. Za dve leti stare otroke so primerne tudi mnoge sestavljanke in kocke, ki spodbudijo otrokove miselne dejavnosti in finomotorične gibe.

Didaktične igrače za vašega otroka

Pri izbiri didaktičnih igrač je treba upoštevati otrokove specifične lastnosti. Zagotovo je smiselno iskati didaktične igrače iz starostne skupine, v katero spada vaš malček. Vendar se je treba prepričati, ali so igrače zanj res primerne. Kar je odvisno od stopnje otrokovega razvoja. Mogoče vaš otrok glede znanja in sposobnosti že presega igrače, ki so predvidene za njegovo starost. Zato mu lahko ponudite že nekoliko zahtevnejše didaktične igrače. Ali obratno. Poleg stopnje razvoja je treba upoštevati tudi individualni interes posameznega otroka. Otroku ponudite igrače, ki jih bo z zanimanjem uporabljal in ga bodo motivirale za učenje.