Browse By

Pravila poslovanja

  • spletna stran zootsdesigns.com je namenjena javni uporabi, in sicer enakovredno za vse uporabnike svetovnega spleta;
  • poslovodstvo spletne strani si pridržuje pravico, da vsako informacijo, naj si bo v pisani obliki, kot fotografija ali pa video posnetek, prilagodi potrebam in pravilom poslovanja (vsekakor bo najprej pozvan avtor, da svojo informacijo prilagodi oz. bo pozvan na dogovor o preoblikovanju informacije);
  • poslovodstvo si pridržuje tudi pravico, da brezpogojno odloča o časovnem okvirju objave določene informacije;
  • vsakdo, ki nam pošlje v objavo kakršnokoli informacijo, se odpove lastništvu le – te in brezpogojno dovoli poslovodstvu spletne strani zootsdesigns.com, da jo poljubno uporablja;
  • avtor informacije si lahko zgolj pridrži pravico, da se pod informacijo podpiše, naj si bodi s polnim imenom in priimkom, z inicialkami ali pa s psevdonimom;
  • kljub vsemu pa poslovodstvo spletne strani ne odgovarja, če bi z objavo katerekoli informacije komurkoli bila povzročena škoda, naj si bodi materialne ali psihološke narave;
  • poslovodstvo se zavezuje, da bo nemudoma odstranilo katerokoli informacijo, za katero nas bo kdorkoli obvestil, da mu je le – ta povzročila škodo, ga osramotila, ali pa mu kakorkoli drugače škodovala;
  • informacije posredovane za objavo na naši spletni strani ne bodo nikoli posredovane tretjim osebam, da bi se objavljale kjerkoli drugje kot na spletni strani zootsdesigns.com;
  • poslovodstvo se tudi zavezuje strogo spoštovati vso veljavno zakonodajo, predvsem pa Zakon o varstvu osebnih podatkov;
  • obvezujemo se tudi ves čas nadgrajevati našo tehnologijo in izpopolnjevati zbirko objavljenih informacij, jo dopolnjevati, razporejati oz. urejati tako, da bo kar najbolj prijazna čim večjemu številu uporabnikov.