Browse By

Kaj je izjava o varnosti z oceno tveganja?

Mnogi delodajalci, pa tudi zaposleni se pogosto sprašujejo kaj točno je izjava o varnosti z oceno tveganja ter kako jo pridobiti. Gre za posebno podpisano listino, s katero mora delodajalec pisno potrditi, da svojim zaposlenim zagotavlja varnost in zdravje na delovnem mestu. Ker gre za uradni dokument, mora biti ta tudi pravilno in strokovno pripravljen. Ste vedeli, da je podjetje, ki dobro pozna to področje in ve kaj je strokovno napisana izjava o varnosti z oceno tveganja Projekt Varnost? Da se izognete morebitnih kaznim, ki vam jih lahko naloži inšpekcija ob napačno izdelanih dokumentih, vam zares priporočamo, da se po pomoč zatečete k strokovnjakom, kakršno je zgoraj navedeno podjetje.

Izjava o varnosti z oceno tveganja Projekt Varnost podjetja nudi več

To podjetje je eno vodilnih strokovnjakov na področju svetovanja glede varstva pri delu v Sloveniji. Imajo več kot deset let izkušenj tako s praktičnim usposabljanjem, kot tudi s pripravo vse potrebne dokumentacije, med katero seveda spada tudi izjava o varnosti z oceno tveganja. Prizadevajo si za trajno sodelovanje z naročniki, zato so strokovnost, prijaznost ter fleksibilnost visoko na seznamu njihovih kvalitet.

Na kaj vse je potrebno paziti pri pripravi dokumenta?

ocena tveganja

Ukrepi, ki jih mora delodajalec po zakonu izpolnjevati, niso povezani le s preprečevanjem nevarnosti in tveganj pri opravljanju dela, temveč je potrebno z dajanjem sprotnih navodil tudi obveščati in predvsem usposabljati svoje zaposlene, da lahko svoje delo opravljajo varno v korist sebe in drugih. Sem spada tudi pravilna organizacija dela ter konec koncev tudi zagotavljanje vseh potrebnih materialnih sredstev, ki jih delavci potrebujejo (na primer varnostna oblačila, očala ali drugi sorodni predmeti). Poleg tega je potrebno vedeti, da ni dovolj, da je izjava o varnosti z oceno tveganja le napisana in pospravljena v predal. Delodajalec jo je nemeč dolžen dati v vpogled delavcem ter delavskim predstavnikom, v nadaljevanju pa je seveda tudi zavezan k temu, da skrbi, da se delavci vseh zapisanih ukrepov držijo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *