Browse By

Lektoriranje proze

Dominatus lektorji se praviloma zelo radi, če je le možno, izognejo lektoriranju proze. Zakaj? Razlog je povsem enostaven, saj vsaka poved nekaj pove in je najbolje, da se lektoriranje opravi v prisotnosti pisca, ki točno pove, kaj je želel z določenim stavkom povedati.

Seveda so tudi v prozi lahko storjeni popolnoma samostojni popravki lektorja, vendar pa vsekakor tako lektoriranje zahteva, da se lektor in naročnik podrobno pogovorita, preden se lektoriranje izvede, prav tako pa je zelo pogosto potrebno tudi sprotno sodelovanje. Je pa lektoriranje bolj splošnih besedil, kot so romani in novele, zato toliko bolj prijaznejše delo in ga imajo lektorji kar radi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *