Browse By

Organizator javne dražbe

javne dražbeDa je določena stvar, dogodek izpeljan, da se dogaja in izvaja vse po načrtih, da ne prihaja do velikih odstopanj in sprememb, je seveda naloga tistega, ki to organizira. Rečemo jim običajno kar organizator. Od koga naloga pa je, da poskrbi, da javna dražba poteka po pričakovanjih? Seveda se bomo sprijaznili s raznimi manjšimi spremembami, ki morebiti niso bistvene, pa vendar bomo za večje mogoče celo želeli pojasnilo. Bodisi je to javna dražba ali karkoli drugega. Organizator ali prodajalec je seveda pravi odgovor.

Kdo je odgovoren za ustrezno in nemoteno javno dražbo

Znova lahko rečemo, da je to prodajalec ali organizator. To pomeni, da vse kar nas zanima, vse nejasnosti ali pa vprašanja, lahko naslovimo prav na te. Oni so tisti, ki nam bodo znali najbolje odgovoriti in seveda najbolj ustrezno. Zato ne smemo oklevati in v kolikor se pojavi kakršenkoli dvom, da o tem povprašamo tistega, ki je za to odgovoren. Vsekakor mora nenehno biti na voljo in skrbeti, da se stvari odvijajo po pričakovanjih. Četudi pride do manjših sprememb, o teh obvesti vse udeležence. In enako poteka tudi javna dražba. Karkoli lahko spremeni naše načrte, je prav, da se nas o teh tudi obvesti.

Kje so navedeni podatki o organizatoru ali prodajalcu javne dražbe

Če imamo vprašanje, ki se tiče javne dražbe in se javna dražba bliža, pa še nismo prepričani o vsemu kar bi želeli, je seveda najbolj smiselno, da vsa vprašanja in dvome naslovimo na odgovorne. Običajno so vsi podatki navedeni prav na spletnih straneh oziroma kjer je javna dražba tudi navedena. Zraven so kontaktni podatki, bodisi telefonska številka ali email naslov, na katere lahko posredujemo vprašanje in kasneje pričakujemo odgovor.

Vsekakor pričakujemo, da pred samo udeležbo na javni dražbi imamo vse informacije, ki so potrebne. In pričakujemo tudi, da bomo obveščeni o morebitnih spremembah, ki zadevajo tudi nas in našo udeležbo na dražbi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *