Browse By

Kamena volna in njena vloga pri gradnji

Kamena volna je označena kot vrsta mineralne volne. Pogosto jo primerjamo s stekleno volno. Od slednje se razlikuje v surovinski sestavi pa tudi od načina proizvodnje ter posledično po končnih tehničnih karakteristikah. Kamena vrsta volne se izdeluje iz kamnin bazalt ter diabaz. V procesu izdelave se tema dvema surovinama dodaja še koks. Končni produkt pa vključuje še veziva.

Sicer pa se kamena volna izdeluje v najrazličnejših gostotah, dimenzijah ter oblikah. Posamezni izdelki tako dobijo specifične lastnosti, ki jih zahtevajo različne možnosti uporabe. Primerna pa je za vse dele objekta oziroma stavbe.

izolacija

Pohodna kamena volna – za kaj se uporablja

Glede na uporabo se torej kamena volna deli na več vrst. Ena med njimi je pohodna, ki se praviloma uporablja za izolacijo podov na tleh ter na medetažnih konstrukcijah pod plavajočim estrihom. Ker je njena struktura vlaknasta in elastična, to omogoča odlično izolacijo zvoka. Lahko torej rečemo, da je hoja po tleh, ki so izolirana s kameno volno, praktično neslišna.

Prav tako njene odlične lastnosti pomagajo ohranjati ustrezno klimo v prostorih, kjer je položena. Preprečuje namreč neučinkovit prenos toplote med samimi etažami.

kamena volna

Kamena volna za strop, dimnik in fasado

Če strop izoliramo s kameno volno, to učinkovito pripomore k zmanjševanju hrupa pa tudi k zmanjšanju toplotnih izgub med etažami. Prav tako se v prostoru izboljša tudi samo ozračje. Za takšno izolacijo so na voljo različni tipi kamene volne. Plošče tovrstnega materiala se lahko nanašajo direktno na strop.

Prav tako je kamena volna odlična za izolacijo dimnikov. Je namreč negorljiv material, tališče vlaken ima nad 500 stopinjami Celzija. Ne nazadnje pa je kamena volna odlična tudi za izolacijo fasade. V tem primeru sta na voljo dve vrsti takšnega materiala. To sta kamena volna za kontaktne fasade in volna za prezračevalne fasade. Ključne prednosti materiala v tem primeru pa so negorljivost, paroprepustnost in ne nazadnje še obstojnost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *