Browse By

Lektoriranje ni zgolj popravljanje besedila!

Veliko uporabnikov ima zmotno mnenje glede tega, kako poteka prevajanje različnega besedila. Namreč le-tega potrebujemo v različnih primerih, vendar najpogosteje za službene življenjepise, prijave, diplomske naloge, magistrske naloge in podobno. Za prevajanje cenik si lahko ogledate na povezavi: https://prevajanje.spletni-slovar.com/cenik.

Ka dar potrebujete te storitve, je najboljše povprašati tudi druge, da dobite resnično kakovostne ponudnike, ki vam bodo zagotovili izdelek, ki ga boste lahko mirno oddali naprej. Vse se začne, ko potrebujete za prevajanje, cenik, iz slovenščine v angleščino in kasneje prav tako zaradi uradnega dokumenta, lektoriranje angleščine.

Poznate pomen teh storitev in pojmov?

Morda se ne zavedate, vendar vsako besedilo, ki bo ali je objavljeno javno, mora biti lektorirano. Je pa razlika med urejenim in lektoriranim besedilom. Kadar slišite to besedo vam le-ta daje občutek pomembne storitve, je tako? In res je tako. Namreč to ni le odpravljanje napak, popravljanje vejic in pik, vendar je veliko več. Pomeni strokovno veščino pregleda besedila z namenom, da le-to postane brezhibno in tekoče berljivo.

Ob tem pa seveda slovnično, slogovno in pravopisno popravljanje besedil ter ob enem tudi skrb za doslednost in estetiko pisanega besedila. Primeri besedil, ki so primerni za takšno ureditev: strokovni članki, učbeniki, spletne strani, revije, časopisi, diplomske in magistrske naloge, doktorske dezertacije in drugo.

Kadar ga potrebujete, se podate v brskalnik in se lotite spletnega iskanja. Na koncu izberete nekoga z visoko oceno ali pozitivnimi mnenji. Najboljše je, da povprašate svoje kolege, saj vam bodo glede na stroko, kar najbolje povedali, kakšne so njihove izkušnje z izbranimi ponudniki. Najbolj pomembno je, da med vami steče kvalitetno sodelovanje, zanesljivost, lektorjeva dosegljivost in tekoča izmenjava informacij.

prevajanje angleščine (1)

Izbira strokovnjaka

Najbolje je, da ima izbrani strokovnjak že:

  • večletne izkušnje s to vrsto dela,
  • izkušnje z različnimi vrstami besedil,
  • da je korekten,
  • delo opravlja natančno ter v dogovorjenem roku.

Tako za lektoriranje angleščine kot za lekturo kateregakoli drugega jezika je najbolje, če to opravi naravni govorec določenega jezika, saj le ta pozna vse zakonitosti in kulturne običaje tega jezika.

Kadar se povežete, seveda morate tej osebi zaupati, saj v nasprotnem primeru delo ne bo potekalo kot bi moralo. Komunikacija mora biti striktna in tekoča ter seveda spoštljiva.

prevajanje2

Kako pa poteka samo lektoriranje angleščine?

Glede na izbor izvajalca bo le-ta vaše besedilo pregledal, dodal potrebne komentarje, odpravil vse napake, nejasne stavke in poskrbel za pretočnost, tekoče branje celote, sloga in jasnost ubeseditve. Največkrat vam v dogovorjenem roku izvajalec pošlje dve datoteki. Prva vsebuje vse vidne popravke, druga pa prečiščen in urejen tekst. V primeru, kadar je treba urediti še stilne popravke, vam jih predlaga v komentarjih.

Na tem delu se potem po želji izvede tudi prevajanje. Cenik za lektoriranje angleščine in ostale storitve vam zaupamo v nadaljevanju.

prevajanje1

Za lektoriranje in prevajanje cenik

Okvirno se na avtorsko stran, to pomeni 1500 znakov brez presledkov, odšteje:

  • Lektoriranje slovenščine: 2,20 € + DDV na avtorsko stran ali 2,00 € + DDV ob naročilu prevoda;
  • Lektoriranje angleščine: 4,00 € + DDV ob prevodu ali 7,50 € + DDV na avtorsko stran.

To pomeni, da imate za prevajanje cenik bolj prilagojen oz. bolj ugoden. Tako boste torej za prevajanje, iz slovenščine v angleščino odšteli na avtorsko stran 15,00 €. Za prevajanje cenik se seveda prilagaja glede na dolžino besedila in tudi če je le-to bolj zahtevno in poglobljeno, saj je zanj vloženega več dela.

prevajanje angleščine.2

Potreben čas za opravljeno storitev

Časovnica, ki jo izvajalec vloži v vaš poslan dokument je zelo različen in je pogojen s težavnostjo, dolžino in pa popravki, slogom in pretokom samega napisanega besedila. V okvirju pa se na delovni dan lahko prevede nekje 7 avtorskih strani po 1500 znakov brez presledkov. Čas je relativen in odvisen od več dejavnikov. Čisto enako velja za samo lekturo teksta. Oboje skupaj traja nekje isti čas.

Smernice po urejanju

Predlagamo vam, da takoj po prejemu urejenega oz. pregledanega besedila, le-to še sami dobro pregledate, saj se seveda lahko zgodi, da kje vsebuje še kakšno pomanjkljivost. Če jo najdete, se posvetujete z izvajalcem, ki vam bo svetoval, kako je najboljše to urediti. Namreč morate vedeti, da vam lahko dokument kak uradnik, referat ali komisija tudi zavrnejo.

Zato je pomembno, da ga raje večkrat pregledate in se za vse morebitne popravke ali vprašanja obrnete na strokovnjaka.

Prevajanje, cenik, je velik korak, ki ga opravite pred samim slovničnim in splošnim urejanjem pomembnega teksta. To pomeni, da napisano besedilo v materinem jeziku predamo strokovnjaku, ki za nas opravi tako imenovan prevod v želen tuj jezik, v našem primeru angleščine, in nato opravi tudi lektoriranje angleščine.

Da bo lektoriranje angleščine potekalo tekoče, pa je pomembno, da je že sam napisan tekst dobro sestavljen in razdelan. In polagamo vam na srce, ne obremenjujte se s končnim rezultatom in napakami, ki se bodo zagotovo našle. To je del procesa, zato je pomembno sodelovanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *