Browse By

Odvetnik za vaš pravni problem

odvetnikKadrovska zasedba odvetniške pisarne vključuje odvetnike z različnih pravnih področij, ki imajo specifično pravno znanje in izkušnje, zato lahko zagotovijo kakovostne odvetniške storitve za zadeve s pravnega področja, za katerega so specializirani. Odvetniška pisarna tako združuje odvetnike za civilno, gospodarsko, delovno, kazensko in ustavno pravo ter druge pravne strokovnjake. Odvetniki, specializirani za različna pravna področja, izvajajo pravno svetovanje, pravno zastopanje in druge odvetniške storitve. Več o odvetniških storitvah s posameznega pravnega področja si lahko preberete na spletni strani www.op-petek.si/.

Odvetnik za civilno pravo

Zadeve z obsežnega področja civilnega prava razrešujejo različni odvetniki, na primer odvetniki za dedovanje, odvetniki za družinsko pravo, odvetniki za odškodnine. Odvetnik za civilno pravo je pravi naslov za vas, ko se boste potegovali za pravice v zvezi z dedovanjem ali ko boste potrebovali pomoč pri sestavi oporoke. Nanj se lahko obrnete v primeru vprašanj v zvezi z ločitvijo in delitvijo premoženja ter pri problemih v zvezi s skrbništvom nad otrokom in preživnino. Pa tudi ko si boste prizadevali za izplačilo odškodnine, na primer odškodnine pri prometni nesreči. Odvetnik s področja civilnega prava vam je na voljo tudi pri reševanju sosedskega spora, v primeru motenja posesti ali pri urejanju meje. Tudi zaradi sodelovanja v izvršilnem postopku se lahko obrnete nanj. Odvetniki za civilno pravo razrešujejo tudi mnoge druge pravne zadeve.

Odvetnik za gospodarsko pravo

Odvetnik, specializiran za gospodarsko pravo, se ukvarja z zadevami s področja konkurenčnega prava, s statusnimi spremembami podjetja, inšpekcijskimi postopki, zadevami v zvezi z ustanovitvijo družb. Izvaja tudi pravno svetovanje pri nastalih težavah, poleg tega zastopa družbe pred sodišči, državnimi in drugimi organi, svetuje v delovnih sporih, pri odpuščanju delavcev in odškodninskih zahtevkih, sodeluje v tožbah delavcev zoper družbe ter v tožbah drugih družb ali oseb zoper družbe zaradi ravnanja delavcev, rešuje spore med delavci ter med strankami in delavci, sodeluje v pogajanjih pri novih ali obstoječih poslih in drugo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *