Browse By

Spanje dojenčka v spalnih ciklih in rutini

Uspavanje in spanje dojenčka je velikokrat prepredeno z določenimi miti in zmotami, navkljub temu, da si večina staršev prizadeva, da bi njihovi otroci dobro spali. Tako je potrebno vzpostaviti določene spalne rutine čez dan in ponoči ter pri tem upoštevati otrokove spalne cikle in potrebe.

Da bi se starši lahko naučili povezovati spalne cikle in procese pri uvajanju novih spalnih asociacij, pa Vesna Osmanagič kot certificirana svetovalka za spanje dojenčka v spletni šoli za starše Veva organizira in vodi online predavanja, s prijavami na spletnem naslovu .

Spanje dojenčka v pogostih mitih

V izogib klasičnim napakam za uspavanje in spanje dojenčka, so predavanja osredotočena tudi na razblinjanje mitov in pogostih zmot. Novopečeni starši se tako naučijo, da do določenega otrokovega leta ne morejo vplivati na spalne ritme ter o tem, da ni nujno, da ukinitev nočnega dojenja vpliva na nočno zbujanje otroka.

Spletno izobraževanje razblinja mite tudi glede uspavanja. Starši predelujejo mite o tem, ali otroci zares spijo mnogo trdneje in bolje, če pojedo kalorično večerjo ter o tem, ali so risanke pred odhodom v posteljo primerne za uspavanje otroka.

Vzpostavljanje spalne rutine za spanje dojenčka spanje dojenčka

Online svetovanja in predavanja starše učijo o tem, kako na ustrezen način in z določenimi metodami vzpostaviti zdravo spalno rutino otroka. Za spanje dojenčka in novorojenčka je to rutino potrebno vzpostaviti tako čez dan kot ponoči. Pri nekolikih starejših otrocih in malčkih pa je rutina najbolj pomembna ponoči.

Spalna rutina pomaga otroku do več kakovostnega spanca, ki je tudi v zgodnji razvojni fazi pomemben za splošno zdravje in razvoj možganov. Prav tako pa vzpostavljena rutina pomaga staršem, da si lahko bolj odpočijejo ter ponoči bolje spijo.

Spanje dojenčka v povezavi s hrano in temperaturo

Pri uvajanju novih spalnih asociacij in ciklov je potrebno upoštevati tudi dejavnike, ki pomembno vplivajo na uspavanje otroka. Tako certificirana svetovalka za spanje dojenčka iz Veva spletne šole za starše na online predavanjih uči tudi o tem, kako hrana in primerna sobna temperatura vplivata na uspavanje otroka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *