Browse By

Terminski plan in izgradnja strojnih inštalacij

Pred začetkom izgradnje hiše potrebujemo dobro izdelan načrt, ki vsebuje mnogo elementov. To je glavni razlog, da se ga lotimo premišljeno in načrtno, saj nam bo v pomoč sledenju zastavljenih ciljev in rokov. Temu je glavna priprava projektne dokumentacije, saj nam služi, kot skupek načrtov, ki skrbijo, da upoštevamo vsa varnostna pravila. To nam omogoči, da je izdelava strojnih inštalacij in naprav pravilno izpeljana v našem objektu. V tem članku si bomo pogledali kaj ta dokumentacija vse obsega.

Prvi koraki do dokumentacije

Za vsako napeljavo v hiši ali poslovnem objektu se je potrebno dogovoriti s strokovnjaki kje bodo nameščene aplikacije v hiši. V kuhinji, na primer, moramo vse napeljave imeti izrisane pred samo izdelavo prostora. Tako se moramo dogovoriti za stvari, kot so: pečica, pomivalni stroj, kuhinjsko korito in ostale naprave, kje jih želimo. Enako velja za centralni sesalni sistem, ki bo v hiši ali prostoru napeljan. To bo omogočilo tehnikom, da lažje izrišejo potek vseh cevi, ki morajo delovati neodvisno, vendar skupaj. Ko smo končali načrtovanje cele hiše, se začne nabava materialov in priprave na delo.

Strojna inštalacijaZačetek dela na nepremičnini

Ko je priprava projektne dokumentacije končana, se lahko pričnejo dela. Večinoma je priporočeno, če se skladiščni prostor za materiale že vnaprej določi. To bo omogočilo, da so vsi materiali na suhem in zaščitenem prostoru, kjer jih po potrebi skladiščimo in uporabljamo.

Vsak večji projekt potrebuje vodjo, ki je velikokrat tudi glavni monter. Njegova naloga je skrbeti, da vsa dela potekajo po načrtu. Je tudi glavna oseba, ki je v komunikaciji s samo stranko in skrbi, da izvajalec sledi do potankosti načrtu. Ime vodje je zapisano v sami pripravljeni dokumentaciji.

Razlika med PZI in PID

Pri gradnji hiše se uporablja PZI dokumentacija, kar pomeni projekti za izvedbo. Ta zajema podrobno objasnilo tehničnih rešitev in dodatkov, ki so izboljšani načrti projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. PZI načrti projektne dokumentacije vsebujejo bolj podrobno izdelavo vseh delov hiše, kot tudi njenih strojnih inštalacij. Pri tem lahko uporabljamo razne načrte, analize in risbe, ki so potrebne za izdajo pridobitve gradbenega dovoljenja.

Projekt izvedenih del PID

Je prikaz vseh možnih odstopanj izvedenih del, ki se razlikujejo od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter PZI projekta za izvedbo. Namen PID-a je prikaz odstopanj, ki so bila potrebna pri projektu izvedenih del, da se na podlagi tega določi, ali bomo pridobili gradbeno dovoljenje.

Vključiti moramo še strojne inštalacije

V načrtovanju projekta izgradnje, morajo biti strojne inštalacije že vključene. Tako mora biti tudi določen izvajalec, saj se tako lažje določijo stroški ter količina potrebnih materialov. Možno je, da pri sami gradnji pride do odstopanj in je potrebno, da strojne inštalacije namestimo drugače ali pa bomo imeli potrebo po dodatnih gradbenih materialih in delu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *