Browse By

Učinkovita in okolju prijazna zaščita lesa

Zdrav gozd je ključnega pomena za proizvodnjo kisika in zmanjšanje ogljikovega dioksida v ozračju. Med svojo rastjo drevesa nase vežejo velike količine ogljikovega dioksida, kar zmanjšuje vpliv podnebnih sprememb. Tudi v naših domovih uporabljamo veliko lesenih izdelkov, svoje hiše in domove pa vse pogosteje opremljamo z lesenim stavbnim pohištvom.

Te pa je potrebno tudi ustrezno zaščititi, a ne za ceno škodovanja okolju. Zato je izrednega pomena ustrezna zaščita lesa, s katero bomo podaljšali življenjsko dobo lesa, obenem pa privarčevali pri rabi lesne surovine in zmanjšali stroške za obnovo. Če pri tem uporabimo ustrezno zaščitno sredstvo za les, bomo tako lahko še podaljšali čas skladiščenja ogljikovega dioksida v lesu.

Zaščita lesa v skladu z zakonodajo

Če je zaščita za les izdelana tako, da ne škoduje človeku in okolju ter se jo pravilno uporablja, potem je njen vpliv na okolje minimalen. Ustrezna zaščita lesa mora zato biti prijazna okolju. Zato, da se vsi proizvajalci držijo enakih norm, skrbi posebna zakonodaja, ki predpisuje in omejuje prisotnost dovoljenih učinkovin v zaščitnih sredstvih (biocidih) ter njihovo uporabo, saj morajo vsi tovrstni izdelki popolnoma ustrezati določbam novih zakonskih uredb in direktiv EU.

zaščita lesa

Tu velja omeniti Direktivo 98/8/EC o biocidnih proizvodih, Uredbo REACH o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij, kot tudi Uredbo št. 528/2012 o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi. Vsako zaščitno sredstvo za les mora tako biti v skladu z omenjenimi uredbami. V Sloveniji je to področje pod nadzorom Urada RS za kemikalije.

Varna zaščita lesa na zunanjih in notranjih površinah

Za varno uporabo biocidov na zunanjih površinah je pomembno, da se vse učinkovine dobro vežejo v les. S tem jim je onemogočeno izpiranje iz lesa ob deževnem vremenu, kar občutno zmanjšuje učinkovitost zaščite, poleg tega pa z izpiranjem škodljive snovi pronicajo v okolje.

zaščita za les

V zaprtih prostorih pa je potrebna še posebna previdnost, saj v les ne smemo vnašati škodljivih hlapnih snovi in je zato nujna uporaba zaščitnih komponent, ki ne hlapijo. Dobra in varna zaščita lesa je lahko torej samo tista, pri kateri so uporabljene metode in pripravki, ki so v skladu z okoljevarstvenimi smernicami in EU zakonodajo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *