Browse By

Varnost pri delu je urejena z zakoni

varnost pri deluZdravje in varnost pri delu je v Sloveniji področje, ki je skrbno urejeno z zakoni in predpisi. S tem se ukvarja sektor za področje varnosti in zdravja pri delu. Ker sta zdravje in varnost pri delu zelo pomembna, sektor z to področje redno in skrbno spremlja področje zdravja in varnosti pri delu in pripravlja načrt ustreznih rešitev. Preden posameznik začne delati na novem delovnem mestu, se mora udeležiti izobraževanja o varnosti pri delu. Zelo pomembna je varnost pri delu, ki je fizično, kot je delo skladiščnika. Skladiščnik prevaža, razklada in naklada tovor z viličarjem. Delo je lahko nevarno, zato mora opraviti pred tem opraviti preizkus na temo varnost pri delu z viličarjem.

Varnost pri delu s transportnim strojem

Z viličarjem lahko upravlja posameznik, ki je opravil izpit za delo s strojem za transport, imenovanim viličar. Preden lahko posameznik začne opravljati taknš delo, mora opraviti zdravniški izpit, da se oceni, ali je fizično in psihično sposoben za delo z viličarjem. Vid, sluh in kri morajo biti odlični, za upravljanje viličarja pa je potrebna sposobnost osredotočenja in vsekakor tudi previdnost. Da je varnost pri delu z viličarjem takšna, kot mora biti, je pomembno več kot to, da je delavec, ki upravlja z viličarjem, ustrezno usposobljen za delo in pripravljen za delo z viličarjem.

Varnost pri delu je izrednega pomena

Pravila, ki jih narekuje varnost pri delu, ko posameznik upravlja z viličarjem, upoštevajo poleg delavca tudi stroj viličar in pot, po kateri se delavec vozi z viličarjem. Viličar mora biti redno in skrbno vzdrževan, da deluje popolno. Zelo pomembno za varnost pri delu pa je to, da so poti, po katerih viličar prevaža tovor, ustrezno osvetljene in označene. Poti, po katerih se prevaža tovor z viličarjem, morajo biti označene z belo črto ali pa z rumeno črto. Širina te črte mora biti vsaj pet centimetrov. Posebna previdnost je potrebna tudi, ko je prevoznih poti več. Bolje je, da se sploh ne križajo ali pa da so še bolje označene, če se križajo. Več o tem, kako lahko varnost pri delu pripomore k zagotavljanju varnega okolja, si preberite tu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *