Browse By

Zahtevnost prevodov besedila

Poznamo več vrst prevajanj: splošno, strokovno ali znanstveno ter književno prevajanje. Pisno prevajanje pa delimo na prevod splošnih besedil, prevod strokovnih besedil in književno prevajanje.

Enostavni prevodi besedil

Prevod besedila v najenostavnejši obliki predstavlja prevod splošnih besedil, to so predvsem nezahtevna besedila za katera ne potrebujemo posebnega tehničnega predznanja, prav tako pa nam ni treba poznati strokovne terminologije, da bi bili sposobni opraviti tovrstno delo. Prevajanje ter splošni prevodi ne povzročajo preglavic v kolikor imamo dovolj predznanja slovnice ter jezika.

Strokovni prevodi glede na področja

Prav tako pa potrebujejo prevode besedil, ki izhajajo iz različnih strokovnih področij, kot so farmacija, strojništvo, finance, ekonomija, pravo in tako naprej. Omenjena področja od prevajalcev zahtevajo bolj specifično znanje, ki ga le ti pridobijo skozi izobraževanje na določenem področju, po navadi na tistem, ki posameznika zanima. Za njih je pomembno, da poznajo strokovno terminologijo, ki jo uporabljajo pri prevodu besedil. Navadno takšne vrste besedil potrebujejo lektoriranje, ki je neodvisno od prevajanja samega po sebi. Lektoriramo ga zato, ker je strokovni prevod besedil zahteven in zahteva visoko stopnjo natančnosti predvsem pa ustrezno terminologijo, ki jo zagotovimo s tem, da besedilo pregleda strokovnjak.

Književno prevajanje, kot najzahtevnejša oblika

Najzahtevnejše področje pa je knjižni prevod besedila, kjer prevajalci prevajajo literarna dela kot so novele, kratke zgodbe, romane, pesmi in ostala podobna dela. Najzahtevnejši del je prevajanje dialekta ali pogovornega jezika. Slovenci že tako ne razumemo, drugih narečij v celoti, kako mučno mora biti pele ko jih moramo prevesti v tuji jezik. Poznavalci pravijo, da je najtežja oblika za prevajanje poezija, saj imajo tu delo prav tako z obliko. A vseeno se literarni prevodi besedil pomembni, za ohranjanje stika z drugimi kulturami. Takšna besedila imajo svojo vrednost, zato lahko rečemo da so del umetnosti posamezne kulture.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *