Browse By

Ali ste prepričani, da vam delodajalec plačuje prispevke?

Vsako podjetje mora svojim zaposlenim ob vsakomesečnem izplačilu plače obračunati tudi obvezne prispevke za socialno varnost. Vendar kljub jasno vzpostavljeni zakonodaji in vsem mehanizmom, ki naj bi skrbeli za redno plačevanje prispevkov s strani vseh zaposlovalcev, se pogosto dogaja, da jih nekateri ne plačujejo.

Njihova zakonska obveznost je namreč, da vsem svojim zaposlenim obračunajo in plačajo vse potrebne davčne odtegljaje. Zaposlovalec mora po zakonu najkasneje na dan izplačila dohodka davčnemu organu predložiti obračun davčnega odtegljaja. Če sami niste prepričani, da so bili za vas plačani vsi potrebni davčni odtegljaji, in bi radi preverili, ali delodajalec plačuje prispevke, to lahko storite sami.

prispevki2

Zakaj je obvezno plačevanje prispevkov?

V ustavi Republike Slovenije so zapisane pravice vseh njenih prebivalcev oziroma državljanov, med katere spada tudi socialna varnost. Slovenija kot socialna država mora vsem svojim državljanom zagotavljati delujoč sistem socialne varnosti. Ta pa temelji na medgeneracijski solidarnosti in medsebojni vzajemnosti.

Da bi vsi imeli zagotovljene pravice iz naslova socialne varnosti, in da bi se te pravice tudi uresničevale prek zakonov, potrebujemo enoten sistem socialnega zavarovanja, v katerega vsi prispevamo. Ti zakoni pa urejajo, kako bomo kot državljani uresničevali svoje socialne pravice v okviru sistema socialnega zavarovanja.

prispevki1

Zaposlovalci morajo upoštevati zakone obveznega socialnega zavarovanja

Slovenska zakonodaja ima nekaj zakonov, ki natančneje določajo pravice in dolžnosti vseh državljanov znotraj sistema obveznega socialnega zavarovanja. Ti zakoni so Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter še Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in Zakon o urejanju trga dela.

Vsi našteti zakoni določajo pogoje socialnega zavarovanja, ravno tako pa tudi še določajo vrste in osnove za njihovo plačilo, kot tudi zavezance za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ter za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti.

plačevanje prispevkov

Naloga zaposlovalca ob sklenitvi delovnega razmerja

Ob sklenitvi delovnega razmerja je za prijavo zaposlenega delavca v vsa potrebna socialna zavarovanja odgovoren zaposlovalec. Ti morajo po novem vložiti ustrezno prijavo za vsa obvezna socialna zavarovanja prek spletnega portala SPOT, namenjenega za podjetja in podjetnike. Ravno tako mora v isti portal vnesti vse ostale spremembe, ki se tičejo socialnih zavarovanj, kar velja tako za odjavo, kot prijavo in ostale podobne spremembe.

Zaposlovalec, ki je v tem primeru zavezanec za prijavo delavca v obvezna socialna zavarovanja v portal dostopa s kvalificiranim digitalnim potrdilom oziroma lahko o svoji nameri pooblastijo tudi referenta na vstopni točki VEM.

prispevki3

Kdo preverja plačevanje prispevkov?

To lahko stori Finančna uprava, ki lahko vnaprej napove obsežnejše preverjanje in izvaja dodatne aktivnosti povečanega nadzora nad podjetji. Lahko tudi pozove vse zaposlene in njihove sindikate, naj tudi sami preverijo, ali je morda prišlo do kršitev. Če ugotovijo, da je do tega res prišlo, lahko na Finančno upravo podajo prijavo.

FURS lahko preveri, ali so zaposlovalci, ki so že bili pozvani k oddaji obračuna in plačilu, to dejansko tudi storili. Če obračuni niso bili oddani, potem to obenem tudi pomeni, da niso izplačali niti plač. FURS jih lahko ponovno pozove k predložitvi obračunov in izjave, v kateri pojasnijo svoje razloge za neizplačane plače.

Oddajte izpolnjeno vlogo na FURS

Če sumite na neredno plačevanje prispevkov, lahko za preverbo zaprosite na Finančnem uradu Republike Slovenije, ki delavcu oziroma zaposlenemu lahko razkrije te podatke. To lahko storite z izpolnjenim elektronskim obrazcem na njihovi uradni spletni strani eDavki, ki je namenjena za uporabo tako zaposlenim, kot tudi lastnikom podjetij in samostojnim podjetnikom.

Naložite si lahko tudi brezplačno mobilno aplikacijo eDavki, ki je na voljo na napravah z operacijskim sistemom Android in IOS. Po prenosu aplikacije na telefon boste praktično takoj po obračunu plače obveščeni, ali delodajalec plačuje prispevke za socialno varnost. V obvestilu bo razvidno stanje za pretekli mesec. Za razkritje podatkov o obračunanih davčnih odtegljajih pa lahko zaprosite tudi po telefonu oziroma po pošti. Izpolniti morate le obrazec IREK-21, ki ga dobite na vseh finančnih uradih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *