Browse By

Naj vam varstvo pri delu ne bo v breme

Na prvi pogled je varstvo pri delu lahko zelo nepotreben element v poslovanju vsakega podjetja, ki pa ga je potrebno dosledno upoštevati, če se želite izogniti kaznim in predvsem preprečiti nesreče, ki lahko vodijo v drage odškodninske zahtevke. Števila – predvsem večja – pojdeta se v želji, da bi se razbremenila tega neželenega bremena, obračajo na profesionalne podizvajalce, kakšno je denimo podjetje Projekt Varnost.

Tovrstna podjetja poskrbijo, da je varstvo pri delu v skladu z veljavno zakonodajo in v nadaljevanju celo zastopajo svoje najemnike v primeru inšpekcijskih pregledov s strani Inšpektorata Republike Slovenije za delo. Kot delodajalec morate določiti tudi izvajalca medicine dela ter v nadaljevanju zagotoviti redno izvajanje zdravstvenih pregledov.

Kako vam varstvo pri delu uredi Projekt Varnost?

Poleg tega, da zunanji izvajalec prevzame vlogo strokovnega delavca za varstvo pri delu, ki ga v skladu z zakonodajo morate določiti, bo ta poskrbel tudi za vse druge obveznosti, ki vam jih nalaga zakon. Ena od ključnih je seznanjanje in obveščanje delavcev o varnem in zdravem delu. Povedano drugače: zunanji izvajalec bo pripravil ustrezna izobraževanja na katerih se bodo vaši zaposleni seznanili z vsemi postopki varnega izvajanja dela in v nadaljevanju tudi s tem kaj storiti, če se pri delu poškodujejo.

Organizacija raznih izobraževanj

Poleg organiziranja rednih izobraževanj za varstvo pri delu, zunanji izvajalec tovrstnih storitev po navadi ureja tudi druge vrste tečajev, kot je denimo tečaj za upravljavca viličarja, žerjava ali druge gradbene mehanizacije. V to skupino spadajo tudi tečaji za kamionska hidravlična dvigala ter industrijska dvigala vodena s tal in višin.

Tovrstna izobraževanja se lahko izvajajo tudi na sedežu vašega podjetja, če se tako dogovorite z vašim upravljalcem tega področja. V večjih proizvodnjah je to nekaj povsem običajnega. Ob tem vam lahko nudijo tudi redno pregledovanje strojev in drugih naprav, ki morajo biti vedno v brezhibni kondiciji in zagotavljati najvišjo stopnjo varnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *