Browse By

Varstvo pri delu na gradbišču je še najbolj izpostavljeno očem

Večina gradbišč je na takšnih mestih, da četudi nekdo stoji izven meja gradbišča, vidi, kaj se dogaja na samem gradbišču in kako je poskrbljeno za varstvo pri delu na gradbišču. Zato je varstvo pri delu na gradbišču najbolj na očem tudi inšpektorjem za delo oz. varstvo pri delu.

Torej, v takšnih primerih se lastniku podjetja, ki opravlja oz. izvaja dela na gradbišču, še toliko bolj splača imeti za vse natančno poskrbljeno, saj ne da so samo posledice morebitnih nesreč lahko hude, ampak se jim lahko precej pozna na denarnici tudi, če jim inšpektor izreče globo za kršitev zakonskih predpisov v zvezi s samo varnostjo pri delu na delovišču oz. gradbišču. Investitor za določeni projekt mora pred začetkom del za vsako gradbišče izdelati varnostni načrt, postavljenega mora imeti koordinatorja za varstvo pri delu, kateri bo vršil nadzor nad vsemi izvajalci del. Koordinator za varstvo pri delu mora tudi 14 dni pred začetkom del na gradbišču prijaviti to gradbišče na inšpekcijo za delo.

V kolikor karkoli od naštetega ni narejenega, je investitor lahko kaznovan z globo za opustitev svoje dolžnosti. Kolikšna je ta globa, pa je odvisno od velikosti gradbišča ter od možnosti, kako velika je lahko posledica za zdravje in življenje ljudi z opustitvijo določene zakonske obveznosti. Tudi zato je dejstvo, da se splača spoštovati zakon in poskrbeti, da je za varstvo pri delu na vsakem koraku in venomer dobro poskrbljeno, pa ne samo zaradi zakona, ampak predvsem zaradi vaših zaposlenih, ki bodo raje prihajali na delo, če jih ne bo strah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *