Browse By

Zakaj je potrebno pripraviti požarni red?

Varnost v objektih je ena najpomembnejših zadev, za katere moramo poskrbeti in na katere moramo res biti pozorni. Dokument, ki ureja to področje oziroma ga je potrebno pripraviti za ustrezne posamezne objekte se imenuje požarni red. Storitev priprave tega dokumenta ponujajo številna podjetja, eno izmed njih je tudi Projekt Varnost, na njihovi spletni strani https://www.projekt-varnost.si/pozarni-red pa so na voljo vse informacije in podrobnosti, ki jih mora požarni red vsebovati.

projekt varnost

To je namreč zahteven dokument, ki mora biti prilagojen vsakemu posameznemu objektu in ga ni možno kar kopirati, saj ne bo prikazoval dejanskega stanja objekta in ureditev za varnost pred požarom.

Kaj mora vsebovati požarni red, ki je potreben za večino objektov?

požarni red

Dokument mora vsebovati določene obvezne elemente, saj je požarni red standardiziran dokument, zato je v njem potrebno navesti način odstranjevanja gorljivih stvari, predvideno število oseb glede na sam namen prostorov, podrobnosti o nevarnosti glede eksplozij, morebitnih gorljivih odpadkov in ostalih nevarnih snovi, kot tudi ukrepi za hitro posredovanje in varno odstranjevanje oseb ter način in kontrolo nad implementacijo takih ukrepov. Hkrati pa mora požarni red vsebovati tudi razne evidenčne liste o vzdrževanju objekta, o usposabljanju osebja ter o gasilskih intervencijah in podobno, kontrolne liste kot tudi navodila za posameznike, ki se lahko nahajajo v objektu.

Požarni red ni nujen za čisto vsako obliko zgradbe ali objekta

Če to berete in nimate v lasti nobenega večjega objekta za gospodarsko rabo, naj vas ne skrbi, požarni red namreč ni nujen za čisto vsako zgradbo oziroma objekt. Za stanovanjske hiše z enim ali dvema stanovanjema ta dokument ne bo potreben, prav tako vam ga ne bo treba izdelati za razne nestanovanjske kmetijske stavbe, nadstreške, kolesarnico ali glasbeni paviljon, če se boste odločili, da bi radi v glasbi uživali na prostem. V takih primerih požarni red ni nujen in niti potreben, zato si lahko oddahnete. Če pa v kateri od teh stavb izvajate pridobitne dejavnosti oziroma imate v njih večji pretok ljudi, potem bo morda dobro, da obiščete strokovnjaka kot je to Projekt Varnost in vseeno poskrbite za svojo varnost in varnost ostalih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *