Browse By

Sodni tolmač za sodno overjen prevod

Sodni tolmač je oseba, ki prevaja govorjeno ali pisano besedilo iz slovenskega v tuji jezik, iz tujega v slovenski jezik ali iz enega tujega jezika v drugi tuji jezik. Sodni tolmač opravlja sodne prevode, ki so potrebni pri prevajanju dokumentov, kot so sodni registri, bilance, potrdila o nekaznovanju, rojstni listi, spričevala, diplomske listine, sklepi o dedovanju, policijski zapisniki, pogodbe, zdravniški izvidi, certifikati, pooblastila in potni listi. Za sodni prevod je potreben izvirnik oziroma njegova overjena fotokopija, ki jo je mogoče dobiti na upravni enoti ali pri notarju. Izvirnik oziroma overjena fotokopija se veže s prevodom v ciljni jezik. Tovrstni prevod mora biti žigosan žigom osebe, ki je prevod opravila. Priložena mora biti tudi tolmačeva izjava o ustreznosti prevoda, s katero jamči, da je prevod besedila usklajen z izvirnikom. Če potrebujete sodni prevod in želite, da ga opravi sodni tolmač v Ljubljani, se lahko obrnete na prevajalsko podjetje Poliglot, ki je specializirano za sodno prevajanje.

Kako postati sodni tolmač? sodni tolmač

Sodni tolmač je imenovan s strani Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, ki vodi postopek za imenovanje uradnih prevajalcev v skladu s predvideno zakonodajo. Kandidat mora za tovrstno imenovanje izpolnjevati pogoje, ki se med drugim nanašajo na izobrazbo, strokovno znanje in izkušnje. Kandidat, ki želi biti imenovan, mora uspešno opraviti preizkus strokovnosti, potem ga Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije šele imenuje. Imenovanje velja za neomejen čas. Ko je sodni tolmač imenovan, je to objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije. Sodni tolmač se po imenovanju vpiše v imenik, ki ga vodi Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije.

Sodni tolmač v Ljubljani za želeni jezik

Storitve sodnega tolmača so na voljo v številnih prevajalskih agencijah v Ljubljani. Med katerimi je prevajalsko podjetje Poliglot specializirano za sodne prevode. Pri omenjenem podjetju so na voljo te storitve za različne jezike: npr. za angleščino, nemščino, italijanščino, španščino, kot tudi za slovanske jezike (za hrvaščino, srbščino in bosanščino).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *